Prosjekt Moss Kommune: Besøksvenn

Moss Røde Kors og Moss Kommune samarbeider om et nytt prosjekt som utvider besøkstjenesten til til Moss Røde kors, til å gjelde 9 sykehjem/omsorgsboliger i Moss. Prosjektet har som mål å bedre livskvaliteten til eldre i Moss gjennom å tilby økt sosial aktivitet og besøksvenner. Derfor trenger vi frivillige som kan være besøksvenn for en fast beboer som ønsker seg regelmessige besøk. Vi trenger også frivillige som kan være med å arrangere sosiale fellesaktiviteter på disse stedene. Som frivillig kan du altså velge å være med på både gruppeaktiviteter og individuelle besøk, eller en av delene. Vi tilpasser aktiviteten du ønsker å være med på avhengig av din tid.

I prosjektet er vi også åpne for at du som frivillig kan komme med kreative forslag til gruppeaktiviteter eller ting besøksvenn og besøksvert kan finne på av aktiviteter sammen. Under er utfyllende informasjon om hvilke aktiviteter som er aktuelle å gjennomføre.

Gruppeaktiviteter

 • Grillsamlinger i sansehager
 • Konserter
 • Båtturer
 • Lesing av avis/dikt/sang på fellesarealer
 • Ballek/maling/kreative aktiviteter
 • Felles måltider
 • Skravling med kaffe og kake
 • Bingo

Individuelle aktiviteter

 • Gå tur med enkeltbeboere i nærområder
 • Bilturer
 • Byturer
 • Småsnakke over kaffebesøk
 • Brettspill/kortspill
 • En hånd å holde i

Hva vi forventer av deg som frivillig besøksvenn:

 • Du har tid til regelmessige besøk 1 – 4 ganger i måneden. Hvert besøk har en varighet på 0,5 – 2 timer.  
 • Du må ha fylt 18 år.
 • Du gjennomgår intervju og opplæring.

Opplæringen består av:

 • Startkurs (3 timer)
 • Temakurs besøkstjeneste

Kursene blir gjennomført på Moss Røde Kors sitt lokale i Kallumveien 3 i Moss. Vi organiserer slik at du kan gjennomføre kursing/bli aktiv så fort som mulig etter at du melder interesse, senest 2 uker etter.

Sykehjemmene/omsorgsboligene som inngår i prosjektet

 1. Skoggata omsorgsbolig
 2. Rosnes omsorgsbolig
 3. Eddaveien omsorgsbolig
 4. Orkerød sykehjem
 5. Melløsparken sykehjem
 6. Melløs omsorgsbolig
 7. Ekholt sykehjem
 8. Eskelundtunet omsorgsbolig
 9. Ekholt omsorgsbolig

Vil du bli besøksvenn?

Send noen ord om deg selv til post@mossrk.no

 

 

Vil du vite mer om prosjektet? 

Tiril Heiret

Prosjektkoordinator Moss Røde Kors Besøkstjeneste

Kontorsted: Moss

E-post: tiril.heiret@redcross.no 

Mobil: 99401414