Moss Røde Kors OMsorg:

BARK - Barnas Røde Kors

BARK er en arena for sosial og kulturell inkludering. Vi er opptatt av å se det enkelte barnet og gruppen som en helhet. Sammen med trygge voksne lærer barna hvordan de kan bruke sitt nærmiljø på en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi og å utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Vi lærer førstehjelp, drar på kanotur og overnatter ute i skog og mark. Før sommeren avslutter vi med ballspill i Nesparken.

Våketjeneste

Formålet med Røde Kors Våketjeneste er å tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. De frivillige er nøye utvalgt, kurset, har taushetsplikt og er godt forberedt til å lytte og skape ro. Pårørende til en døende kan benytte de frivillige i våketjenesten som ekstra støtte og avlastning i en vanskelig tid. De frivilliges rolle er å være et medmenneske, gi ro og trygghet for deg/dere og den døende. Våketjenesten i Moss er for tiden godt representert ved Ekholt helse og omsorgsenter og ved Peer Gynt Helsehus.

Vitnestøtte

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. Vitnestøttene vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av og umiddelbart etter rettsaken. Målsettingen er å øke vitnenes trygghet.

Besøkstjeneste

Moss Røde Kors besøkstjeneste tilbyr besøk og sosiale aktiviteter for ensomme mennesker som bor hjemme, i sykehjem og sykehuspasienter. Alle som ønsker seg en besøksvenn får et kartleggingsbesøk der vi avdekker behov og ønsker. Vi har også besøkstjeneste med hund.
Vi har i dag 9 hundeekvipasjer som besøker flere av byens sykehjem