Moss Røde Kors OMsorg:

BARK - Barnas Røde Kors

BARK er en arena for sosial og kulturell inkludering. Vi er opptatt av å se det enkelte barnet og gruppen som en helhet. Sammen med trygge voksne lærer barna hvordan de kan bruke sitt nærmiljø på en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi og å utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Vi lærer førstehjelp, drar på kanotur og overnatter ute i skog og mark. Før sommeren avslutter vi med ballspill i Nesparken.

Besøksvenn med hund

Moss Røde kors forventer i 2023 å ha 12-15 ekvipasjer som er representert privat, sykehjem og fengsel. Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon kan nærkontakt med dyr dekke et menneskes behov for varme, kos og omsorg. Det å få besøk av en hund sammen med sin eier kan være kontaktskapende og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det.

Vitnestøtte

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. Vitnestøttene vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av og umiddelbart etter rettsaken. Målsettingen er å øke vitnenes trygghet.

Besøkstjeneste

Moss Røde Kors besøkstjeneste tilbyr besøk og sosiale aktiviteter for ensomme mennesker som bor hjemme, i sykehjem og sykehuspasienter. Alle som ønsker seg en besøksvenn får et kartleggingsbesøk der vi avdekker behov og ønsker. Vi har også besøkstjeneste med hund.
Vi har i dag 9 hundeekvipasjer som besøker flere av byens sykehjem