Søk og Redning

Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Våre medlemmer blir gjerne kalt ut av politiet eller Hovedredningssentralen (HRS) når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Ved behov for bistand av helsemessige årsaker, som henteoppdrag med ambulanse, er det AMK-sentralene som rekvirerer assistanse.

Førstehjelpsvakt

Hjelpekorpset har også førstehjelpsvakt ved idrettsstevner, festivaler, konserter og badestrender. Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er blitt skadet.

Tilstede for deg

Hendelsesrapporten for 2017, «Beredskap i endringens tid», viser rekordmange registrerte aksjoner for de frivillige. I 2017 deltok Røde Kors Hjelpekorps i over 1800 søk- og redningsaksjoner, mot 1641 aksjoner i 2016. Folk flest forbinder arbeidet til Røde Kors med påskefjellet og turister som går seg bort i fjellet, men hendelsesrapporten viser at svært mange av leteaksjonene skjer blant oss. Der vi bor, i byer og på tettsteder. 

I løpet av de to siste årene har frivillige vært med på 136 aksjoner etter mennesker med økt selvmordsfare, 89 aksjoner etter demente, 62 aksjoner etter mennesker som er psykisk syke. Eksempelvis har Røde Kors-frivillige vært på 161 oppdrag de to siste årene for å lete etter fotturister, og 64 oppdrag etter skiløpere. Tallene gir et bilde av kompleksiteten i aksjoner som Røde Kors-frivillige deltar på.  

Kontakt oss i dag!