Styret i Moss Røde Kors:

Du finner oss her:

Leder

Nestleder

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

                             Varamedlem               

Geir Østborg

Camilla Holm velle

Vivi Bergan Waaler

Ulf Leirstein

Leder for Hjelpekorps

Leder for Omsorg

Vigdis Danielsen

Leder for Ungdom

Kristian Moe Haugen