Styret i Moss Røde Kors:

Du finner oss her:

Leder

Nestleder

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem 1

                             Varamedlem 2

Geir Østborg

Ulf Leirstein

Vivi Bergan Waaler

Per Christian Nicolai Rasmussen

 

Vigdis Danielsen

Leder for Hjelpekorps

Leder for Omsorg

Leder for Ungdom

Stein Schierenbeck

Christina Hille

Moss Røde Kors kan bli kontaktet på flere måter. 

Både gjennom våre websider på denne linken. 

Eller via epost på: post@mossrk.no 

Eller via telefon på: 69 25 30 00

 

For å lese mer om hvordan vi behandler personvernopplysninger kan du gå inn på denne linken: